Skip to main content

Danmark mangler ikke vand. Men vi risikerer at mangle rent drikkevand

Vand har vi masser af i Danmark. Vi har nemlig lært af de kloge spareråd og drejer mindre på vandhanerne derhjemme. Samtidig oplever vi oftere og oftere meget store regnmængder som følge af klimaforandringer. Det betyder, at grundvandsstanden er steget med en til to meter siden 2000.

Men på trods af de rigelige vandmængder i Danmark, kan vi ikke være sikre på, at det vand vi tapper fra vandhanen har den renhed, vi ønsker os og stadig kender de fleste steder.

Danmark er et af de EU-lande, der henter det meste af sin vandforsyning direkte fra grundvandet, og det ender i dit vandglas næsten uden rensning. Men landbrugets brug af sprøjtegift og nitrat sætter fortsat tydelige spor i grundvandet. Kun takket være vandværkernes evne til at lave flere og dybere boringer og blande drikkevand fra forskellige boringer, er det lykkedes vandværkerne at sende drikkevand under de aftalte grænseværdier for forurening ud i hanerne.

Betyder det så, at der ikke er rester af sprøjtegift og nitrat i drikkevandet?

Nej. Det betyder, at mængden af stofferne holder sig indenfor den grænse, myndighederne har kunnet blive enige med landbruget om.

Hvis du er interesseret i at høre mere om rent vand fra hanen, så har vi i Waseen en bæredygtig løsning på det. Waseen vandanlæg forvandler postevand til rent, velsmagende og nedkølet ’kildevand’ med eller uden brus til servering i de smukkeste karafler.

Vil du vide hvor let det er? Kontakt os i dag på: +45 2282 3223 eller på info@waseen.dk

Kilde: Artikel ’Danmark mangler ikke drikkevand. Men vi risikerer at mangle rent drikkevand i fremtiden’ i Information 2018 på baggrund af GEUS